O equipo

DIRECCIÓN ARTÍSTICA
Soledad Felloza

PROMOVEN
Fest. ATLÁNTICA
PUB ATLÁNTICO

COORDENACIÓN E PRODUCIÓN
Soledad Felloza
María Alonso

GABINETE ECONÓMICO
Bárbara Primo

ASESORÍA LINGÜÍSTICA
Charo Pita

IMAXE, DESEÑO GRÁFICO E MAQUETACIÓN
EKINOCIO Comunicación

DESEÑO E DESENVOLVEMENTO WEB
Alex Bragaña

COMUNICACIÓN E PRENSA
Equipo Atlántica

DOCUMENTACIÓN
Charo Pita, M. Gago.

FOTOGRAFIA
Mino Andrade , Amparo Portabales.

VOLUNTARIADO
M. Alborés, Oscar Abades, Isa Bandín, Predro Brandariz, Bea Bugalho, Comba Campoy, Felipe Díaz, Oswaldo Digón, Javier Gayoso, Cristina Moreira, Smara Negrón, Lara Rozados, Xurxo Salgado e Nerea Valenzuela.

AGRADECEMENTOS ESPECIAIS A:

Manuel Rivas, Quico Cadaval, Montserrat Serodio e Pilar Fernández.