O equipo

 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Soledad Felloza

PROMOVE

Fest. Atlántica

COORDINACIÓN E PRODUCIÓN

Soledad Felloza
Mon Serodio

GABINETE ECONÓMICO

Fest. Atlántica

IMAXE, DESEÑO GRÁFICO E MAQUETACIÓN

EKINOCIO Comunicación

DESEÑO E DESENVOLVEMENTO WEB

Álex Bragaña

COMUNICACIÓN E PRENSA

M. Gago, Pilar Corral, Beatriz Pérez

DOCUMENTACIÓN

M. Gago, Avelino González

ASESORÍA LINGÜÍSTICA

Pilar Corral

FOTOGRAFIA

Mino Andrade , Amparo Portabales

VIDEO

Marcos Estebo

CRÓNICAS

Ana Ponte

VOLUNTARIADO

Orzo Abrunheiras, Ana Paula Castro, Felipe Díaz, Marcos Estebo, Xosé Gago, Lidia Luna, Bárbara Primo, Xurxo Salgado, David Salgueiro

AGRADECEMENTOS ESPECIAIS A:

Pablo Rodríguez, Ana Senra de Galensigna, María Eiras Espacio de Arte, Galantiqua, Mistelánea.

 

Atlántica 2016 está adicada ás novas caracolas, ás que chegaron e veñen chegando; Nadia, Iris, Antonio, Marcos e Mara.