O equipo

 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Soledad Felloza

PROMOVE

Fest. Atlántica

COORDINACIÓN E PRODUCIÓN

Soledad Felloza
Mon Serodio

GABINETE ECONÓMICO

Fest. Atlántica

IMAXE, DESEÑO GRÁFICO E MAQUETACIÓN

EKINOCIO Comunicación

DESEÑO E DESENVOLVEMENTO WEB

Álex Bragaña

COMUNICACIÓN E PRENSA

Beatriz Pérez

DOCUMENTACIÓN

M. Gago

ASESORÍA LINGÜÍSTICA

Pilar Corral, Charo Pita

FOTOGRAFIA

Mino Andrade , Amparo Portabales

COORDINACIÓN CENTROS DE ENSINO

Ángeles Goás

VOLUNTARIADO

Orzo Abrunheiras, Ana Paula Castro, Felipe Díaz, Xosé Gago, Lidia Luna, Bárbara Primo, David Salgueiro, Ramiro Neira, Gracia Santorum, Avelino González, Diego Meizoso

AGRADECEMENTOS ESPECIAIS A:

Pablo Rodríguez, María Eiras Espacio de Arte, Galantiqua, Mistelánea

 

A Quinta Edición do Festival está adicada ao Museo do Pobo Galego: 40 anos gardando a memoria de Galicia.